Mor Dünya

FAŞİZM, KADIN VE TAHAKKÜM

  Bu yazı boyunca dünya tarihinde kadın bedeni ve emeği üzerinden en yüksek tahakküm zinciriyle varolan “Faşizmi” inceleyeceğiz. Ataerkil sistemin en yo...