“Filozoflar, dünyayı yalnızca değişik biçimlerde yorumladılar, sorun onu değiştirmektir.”

Bilimsel sosyalizmin kurucusu ve dünya işçi sınıfının büyük önderi Karl Marx günümüzden tam 202 yıl önce, 5 Mayıs 1818’de Almanya’da doğdu. Karl Marx’ı 202. yaş gününde saygıyla selamlıyoruz. 

Dünyanın bütün devrimcileri onun rehberliğinde egemen sınıflara karşı mücadelelerini sürdürmeye, Avrupa’daki hayalet bütün dünyayı dolaşmaya devam ediyor!

Marx’ı, Engels ile birlikte yaptığı o büyük çağrıyla bir kez daha anıyoruz:

Komünistler, görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmez. Hedeflerine ancak şimdiye kadarki tüm toplum düzeninin zorla yıkılması yoluyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrikorkusuyla titresin. Proleterlerin, bu devrimde, zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var.  

Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!”