Bugün HDP’nin Bahçelievler ilçe örgütü, silahlı ve bıçaklı bir şahsın saldırısına uğradı. Silahın tutukluluk yapması üzerine şahıs saldırıyı bıçakla devam ettirmesine rağmen HDP’li yoldaşların cesareti ve dikkati sayesinde büyük bir katliamın gerçekleşmesinin önüne geçildi.

Bugün aynı zamanda Kürt halkına dönük en büyük katliamlardan birisi olan, 19’u çocuk 34 kişinin hayatını kaybettiği Roboski Katliamı’nın 10. yıl dönümü. Bizler bu saldırıların rastgele, plansız ve münferit değil aksine hedefli ve sindirme amaçlı yapıldığını biliyoruz. Bizler yapılan bu saldırının aynı Deniz Poyraz’ın katledilmesinde olduğu gibi gücünü iktidarın saldırgan ve hedef gösteren politikalarından aldığını biliyoruz.

AKP-MHP faşist iktidar bloğunun ekonomik politikaları halkı her gün daha da yoksullaştırıyor. Enflasyon artıyor, döviz dalgalanmaları devam ediyor ve alım gücü düşüyor. Ekonomik kriz büyüdükçe iktidar bloku yönetememe krizi içine giriyor. Ekonomik, siyasi ve sosyal krizi gittikçe derinleşen iktidar kendi tabanında eriyen rıza ve meşruiyetini kazanmak için mültecileri, Kürt halkını, gençleri, kadınları, LGBTİ+’ları ve dahası hayvanları dahi hedef gösteriyor, düşmanlaştırıyor. Bizler üniversitede, sokakta, yaşam alanlarımızda bize dönük saldırıların bu söylem ve politikalardan güç aldığını biliyoruz. Bundan dolayı bu saldırıların faşist çetelerin planlı saldırıları olduğunu da biliyoruz.

Bizler bir kez daha sesleniyoruz: Kürt halkına ve HDP’ye karşı ötekileştirici, hedef gösteren, düşmanlaştırıcı politikalarınıza karşı HDP’nin ve Kürt halkının yanındayız.

Başta Cebeci, DTCF ve İstanbul Üniversitesi olmak üzere ülkücü faşist çetenin üniversitelerdeki saldırıların da ekonomik krizi gizlemek, gençlik hareketini sindirmek amacıyla yapıldığını biliyoruz.

Üniversitelerden sokaklara faşist saldırılara karşı yan yana ve omuz omuzayız.

Gençlik olarak iktidarın ırkçı politikalarına karşı halkların kardeşliği bayrağını yükselteceğiz.

Yaşasın Halkların Kardeşliği, Faşizme Karşı Omuz Omuza!

Öğrenci İnisiyatifi Merkezi Koordinasyonu