İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü bu yıl küresel salgın koşullan altında karşılıyoruz. Ezilenlerin yaşam şartlarının daha da zorlaştığı, kapitalist zorbalığın ve zulmün dünya halklarına karşı sömürü çarkını döndürmek için var gücüyle saldırılanı sürdürdüğü bu günlerde 1 Mayıs’ın önemi daha da artıyor. İşçi sınıfının, doğanın ve tüm ezilenlerin düşmanı AKP-MHP faşist iktidarı, koronavirüs salgınının başlangıcından İtibaren ‘tedbir’ adı altında bütün politikalarım burjuva sınıfının korumaya alınması ve sermayenin çıkarlarının devam ettirilmesi üzerine kurarken, aynı zamanda virüse karşı hakiki bir mücadele veriliyormuş görüntüsü vermeye çalışarak meşruluk kazanmaya çabaladılar. Hakikat ise, ‘Evde Kal’ çağrılarına rağmen ikiyüzlüce emekçiler için evde kalmanın koşullarını yaratmak bir yana dursun, sömürüyü daha da arttırmanın yollarını aramaya kalktılar. Kapitalizm İşçi sınıfının sadece emek-gücünün değil, aynı zamanda onların bilinçlerinin de sahibi olmaya kalkıyor.

Nasıl ki, bizlere arkalarında 1 Mayıs mirasım bırakan ABD’li işçilerin vahşice katledilmesi gibi, karşısındaki bütün setleri acımasızca yok etmeye girişmekten imtina etmiyor. Bütün devlet aygıtını, şiddet gücünü işçi sınıfının üzerine üzerine gönderirken, iş cinayetleriyle de canımıza kastetmeyi sürdürüyor.

Yürü üstüne üstüne!

Yıllardır ‘tarihin sonu’ diyerek, ‘büyük anlatıların sonu’ diyerek gençliğe bireyciliğin ve yalnızlığın sahte dünyasının propagandasını yapan kapitalistlerin maskesi bugün birer birer düşüyor, neoliberal dünyanın çaresizliği ve İnsanlığın başına açtığı felaketler neoliberaIizmin sonunu ilan ediyor.

Pandemiyle ortaya çıkan krizin yükünü emekçi halklarımıza ödetmek isteyen kapitalist burjuvazi ve onun siyasal iktidarları, ezilenlere ‘ölümlerden ölüm beğenin’ dayatması yapmaktan öteye gidemiyor. Halk sağlığı hiçe sayılırken, pandemi bir ölüm kalım meselesine dönüşmüşken, karlarını sürdürebilmek için olanca güçleriyle kazanımlarımıza saldırmayı sürdürüyorlar. Ücretli izin hakkını, kamusal sağlık ve eğitim hakkım yok sayan AKP- MHP iktidarı da, işten çıkarmayı yasakladım yalanı İle emekçileri açlığa mahkum ediyor. Kadınların ev içi emeği daha fazla sömürülüyor, şiddet tüm hızıyla artıyor.

Kapitalist dünya can çekişirken, biz ayağa kalkıp yıkmadan yenilmeyecekler!

Bugün tarih ezilenlere ayaklanma ve isyan çağrısını tekrar ediyor. 1 Mayıs; bu köhne sisteme karşı fırsatçıların, fesatçıların, faşistlerin, burjuvazinin “yürü üstüne üstüne” diyerek geliyor! Kriz giderek derinleşirken, 1 Mayıs dolayısıyla taleplerimizi daha yüksek sesle haykırıyoruz!

 • İşçilere ücretli izin verilsin ve zorunlu sektörler hariç çalışma durdurulsun. Sağlık ve eğitim hizmetleri kamulaştırılsın ve parasız olsun. Parasız, hızlı, şeffaf ve yaygın test yapılsın.
 • Online dersler ve online sınavlar için üniversitelerin altyapılan güçlendirilsin.
 • KYK tarafından kredi/ burs kesintisi olmasın.
 • KYK bursları artırılsın, krediler burs olarak verilsin. KYK borçlan silinsin.
 • Üniversite yurtlan, özel yurtlardan ücret alınmasın. Alınan yurt ücretleri iade edilsin.
 • Tüm öğrencilere ücretsiz, erişilebilir internet ve telekomünikasyon hizmeti sağlansın.
 • Kadınlara şiddet uygulayan erkekler yargılansan, kadınların yaşamı güvence altına alınsın!
 • Patronlara, servet vergisi getirilsin!
 • Siyasi tutsaklar serbest bırakılsın!
 • Virüs sürecine rağmen devam ettirilen doğa talanına son verilsin.
 • Su, elektrik, doğalgaz şilinsin, salgın boyunca bedava olsun.
 • Başta sağlıkçılar Olmak üzere, KHK ile İhraç edilen emekçiler işlerine iade edilsin!

Öğrenci İnisiyatifi